Deelnamevoorwaarden

Voorwaarden Step Up For Good

 • Je kunt in overleg met je manager onder werktijd een Step Up activiteit doen voor de programma’s op deze website.
 • Je gebruikelijke werk mag niet lijden onder je inzet voor het Step Up For Good platform. Je werk gaat altijd voor.
 • Je kunt de uren die je maakt voor Step Up For Good activiteiten niet als overwerk schrijven in de weken dat je hier mee bezig bent. De uren die je aan Step Up For Good besteedt buiten werktijd, zijn ook niet te declareren.
 • Vraag bij het maken en/of verspreiden van foto’s van activiteiten altijd schriftelijke toestemming van de deelnemers.


Gedragscode Step Up For Good

In alle activiteiten die we als VodafoneZiggo ondernemen, hanteren we onze gedragscode. Als deelnemer aan Step Up For Good heb je contact met verschillende personen binnen en buiten de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je je goed bewust bent van wat kan, mag en wat gepast is.

Per vrijwilligersactiviteit bestaan specifieke aandachtspunten. Je vindt ze per activiteit terug in het overzicht. Bekijk de aandachtspunten voordat je je aanmeldt voor een activiteit op www.StepUpForGood.nl. Twijfel je ergens over? Overleg dan met het CSR-team (via ) of schakel met je manager.

Hieronder zoomen we in op een aantal gedragsregels die specifiek gelden bij Step Up For Good, ongeacht welke vrijwilligersactiviteit je onderneemt.

Respect
We werken met respect en gelijke kansen voor iedereen. We tolereren geen enkele vorm van:

 • Discriminatie
 • Pesterij
 • Intimidatie
 • Gebruik van alcohol en drugs


Veiligheid & Welzijn

 • Als vrijwilliger zijn we ons bewust van onze eigen veiligheid en die van de mensen die we begeleiden.
 • We volgen de regels van de locatie die we bezoeken en gaan er respectvol mee om.


Communicatie

 • In onze persoonlijke & sociale media communicatie zijn we professioneel.
 • We publiceren alleen beeldmateriaal van het vrijwilligerswerk MET SCHRIFTELIJKE toestemming van de mensen die we helpen.
 • Vraag je altijd af of je iets met een goed gevoel aan je manager of je collega’s kan vertellen, denk bijvoorbeeld aan de privacy van mensen.


Persoonlijke gegevens & bezittingen

 • Met gegevens, persoonsgegevens en bezittingen van de mensen die we begeleiden gaan we zorgvuldig om.
 • We gaan integer om met gevoelige en vertrouwelijke informatie van de mensen die we helpen.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie handelen we altijd in lijn met onze privacy statement


Naleving van de wet

 • We houden ons altijd aan de wettelijke regels.
 • Met aannemen en geven van cadeaus zijn we voorzichtig. Geschenken en uitnodigingen die je krijgt of geeft die een waarde hebben van 50 euro of meer - of 30 euro in geval van een overheidsfunctionaris - moet je registreren in ons Geschenken & Gastvrijheid register. Bij twijfel laat je dit checken door je manager of de afdeling Legal.


Speak out

Zie je iets wat niet door de beugel kan en wat in strijd is met onze gedragscode, meld dat dan via ons Speak Out kanaal Whispli - ook als je twijfelt. Iedere melding van ongewenst, ongepast en grensoverschrijdend gedrag nemen we zeer serieus en wordt grondig onderzocht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en je kan ze anoniem doen.

Klik hier voor de privacyverklaring.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze cookie statement. privacy Cookie instellingen